Aktualności


DLA RODZICÓW

Sprawdzisz jakie korzyści daje uczestnictwo twojego dziecka w projekcie

Dowiesz się, jakie kryteria należy spełnić

Dowiesz się, jakie, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty

DLA UCZNIÓW

Zobaczysz, jakie niesamowite atrakcje czekają na uczestników projektu, m.in. roboty, gry, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik

Dowiesz się co musisz zrobić, aby zostać uczestnikiem

Dowiesz się jakie będą obowiązki uczestników

 

DLA NAUCZYCIELI

Poznasz szczegóły zaplanowanych w projekcie działań: szkoleń TIK i studiów podyplomowych

Dowiesz się, jakie kryteria należy spełnić aby wziąć udział w projekcie?

Dowiesz się, jakie, gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty

 

 

 

dobczyCe ++

 

Projekt pn. dobczyCe ++ nr RPMP.10.01.03-12-0422/16 realizowany przez SYSTEMA Sp. z o.o. wraz z Gminą Dobczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dla typu projektu A, B i C

Termin realizacji:

 

2017-09-01 – 2019-08-31

Cel projektu:

 

Rozwijanie kluczowych kompetencji z zakresu matematyki i informatyki u uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów oraz nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz TIK i/lub nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki metodą eksperymentu u nauczycieli.

 

Planowane efekty:

  • 444 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe z zakresu programowania i matematyki
  • 60 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
  • Zostanie utworzona 1 nowa komputerowa pracownia międzyszkolna

 

Wartość projektu

1 680 556,80 zł

 

 Wkład Funduszy Europejskich

1 428 473,28 zł

Prośba o kontakt